2002-12-13 Par atsevišķu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

  • Sadaļa:

Spēkā esošs no 19.12.2002. (1. p. no 01.01.2003.)                                         
Publicēts: laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 185  18.12.2002.

 

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
lēmums Nr. 329
(prot. Nr. 46  3. p.)

Rīgā 2002. gada 13. decembrī

 

 PAR ATSEVIŠĶU FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS NOTEIKUMU
ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM

 

Ievērojot likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” 10.10.2002. izdarītos grozījumus, likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām” 24.10.2002. izdarītos grozījumus, Valsts fondēto pensiju likumā 31.10.2002. izdarītos grozījumus un pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.-8. un 17. pantu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome  n o l e m j:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 14.12.2001. lēmumu Nr. 23/4 apstiprinātos “Pensiju plānu ieguldījumus ierobežojošos noteikumus”.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 16.11.2002. lēmumu Nr. 19/4 apstiprinātos “Ārvalsts ieguldījumu fondu vērtspapīru izplatīšanas noteikumus”.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.03.2002. lēmumu Nr. 99 (prot. Nr.12 3. p.) apstiprinātos “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumus”.

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punkts stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.

 

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētājs                                                                        U. Cērps

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā