Eiropas Komisijas viedoklis par ESEF prasību piemērošanu

  • Sadaļa:

Eiropas Komisija 10.11.2020. publiskojusi skaidrojošu paziņojumu par atsevišķiem jautājumiem saistībā ar vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) prasībām.

Dokumentā ietverti jautājumi, kas saistīti ar:

  1. finanšu pārskatu revīziju, t.sk. par to, vai revidenta ziņojums jāiekļauj gada finanšu pārskata sastāvā, kas sagatavots atbilstoši ESEF prasībām, vai atsevišķā dokumentā, kas atklāts kopā ar ESEF atbilstošo gada finanšu pārskatu;
  2. ESEF prasībām atbilstoša gada pārskata parakstīšanu – e-paraksta lietošanu;
  3. vadības atbildību par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši ESEF prasībām;
  4. tādu gada finanšu pārskatu atklāšanu, kuri ietver finanšu pārskatus, kas neatbilst ESEF prasībām vai kuri atbilst ESEF prasībām, bet revidents nav pārbaudījis pārskata atbilstību ESEF prasībām;
  5. ESEF prasībām atbilstoša gada pārskata iesniegšanu uzņēmumu reģistrā;
  6. gada finanšu pārskatu, kas neatbilst ESEF prasībām, izplatīšana caur oficiāli noteiktu sistēmu (Officially Appointed Mechanism (OAM)) – Latvijā tā ir Oficiālā Regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēma (ORICGS).

Saite uz Eiropas Komisijas skaidrojošo paziņojumu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020XC1110(01).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm