Eiropas Savienības Padomes nostāja par ESEF prasību atlikšanu

  • Sadaļa:

21.10.2020. Eiropas Savienības Padome publiskoja savu nostāju par vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) prasību atlikšanu: “Saistībā ar Covid-19 Padome ir arī ierosinājusi grozīt tā dēvēto Pārredzamības direktīvu, lai dotu dalībvalstīm iespēju par vienu gadu atlikt prasību biržā kotētiem uzņēmumiem sagatavot visus gada finanšu pārskatus Eiropas vienotajā elektroniskajā ziņošanas formātā (ESEF) par finanšu gadiem, sākot ar 2020. gada 1. janvāri vai vēlāk. Tādējādi uzņēmumu resursi var tikt atbrīvoti steidzamākām vajadzībām”.

Paziņojums lasāms Eiropas Savienības Padomes tīmekļvietnē: https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/10/21/capital-markets-recovery-package-council-agrees-its-position/.

Vienlaikus jāņem vērā, ka lēmums par grozījumu izdarīšanu tā dēvētajā Pārredzamības direktīvā vēl nav pieņemts un līdz ar to šobrīd ESEF prasības ir nemainīgas un tās ir attiecināmas uz gada pārskatiem no finanšu gada, kas sākas 01.01.2020. vai vēlāk.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm