ESEF prasības pārskatiem angļu valodā

  • Sadaļa:

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – FITL) 64.1 panta prasībām, ja emitenta izcelsmes valsts ir Latvijas Republika un emitenta pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētā tirgū vienīgi Latvijas Republikā, regulēto informāciju, t.sk., gada pārskatu, sniedz latviešu valodā.

Vienotais elektroniskais ziņošanas formāts jeb tā sauktais European Single Electronic Format (turpmāk – ESEF), kas noteikts deleģētajā regulā Nr. 2019/815[1], ir obligāti piemērojams gada pārskatam, kas sagatavots atbilstoši FITL prasībām, t.i., latviešu valodā.

Prasība informāciju publicēt angļu valodā izriet no AS “Nasdaq Riga” (turpmāk – Birža) noteikumiem “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”, kas nosaka pienākumu emitentiem, kas reģistrēti Latvijā, nodrošināt, ka paziņojums vai finanšu pārskats angļu valodā tiek publicēts vienlaicīgi ar paziņojumu vai finanšu pārskatu latviešu valodā. Biržas noteikumi atsevišķi nenosaka finanšu pārskata publicēšanas formātu, līdz ar to, emitenti, 2021. gada pārskatu un turpmākos gada pārskatus ESEF formātā ir tiesīgi nesagatavot, bet iesniegt to, piemēram, pdf faila formātā kā iepriekš.

Vienlaikus FKTK aicina emitentus izvērtēt angļu valodā publicējamā formāta būtiskumu ārvalstu ieguldītājiem un, balstoties uz labās prakses principiem, nodrošināt līdzvērtīgas informācijas sagatavošanu ieguldītājiem gan latviešu, gan angļu valodās.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0815-20210101&qid=1646834903751

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm