Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei

 • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari izstrādājusi ieteikumus Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.

Ieteikumi kalpos kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu. Ieteikumu mērķis ir vienota izpratne gan banku, gan uzrauga pusē par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana.

Patlaban ieteikumi skaidro un sniedz piemērus par šādām tēmām:

Risku novērtējums

Ieteikumu pirmā nodaļa Risku novērtējums skaidro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska novērtējuma veikšanas nepieciešamību un pamatelementus, lai finanšu iestāde izveidotu atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu.

Iekšējās kontroles sistēma

Ieteikumu otrā nodaļa Iekšējās kontroles sistēma ietver būtiskākās iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības un skaidro iekšējās kontroles sistēmas elementu mērķi un darbības mērķa īstenošanai.

Nodaļā skaidroti šādi aspekti:

 • iekšējās kontroles sistēmas neatkarība un efektivitāte;
 • trīs aizsardzības līnijas un pienākumu, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp aizsardzības līnijām;
 • klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas pamatprincipi un riska faktori, kas jāievēro, lai noteiktu klienta riska līmenim atbilstošu izpētes pasākumu apjomu;
 • pārvaldība – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas riska novēršanu atbildīgo darbinieku kvalifikācijas prasības; prasības nodalīt risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkcijas u.c.;
 • darbinieku apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas riska novēršanas jomā;
 • iekšējais audits un neatkarīgais audits.
Klientu izpēte

Ieteikumu trešā nodaļa Klientu izpēte skaidro klientu izpētes veidus – standarta, vienkāršotā un padziļinātā –, ko piemēro atbilstoši klienta riskam. Ietverti skaidrojumi un piemēri par izpētes pasākumu tvērumu un dziļumu atkarībā no riska, kā arī sniegti skaidrojumi par atsevišķiem klientu izpētes pasākumiem, kuru piemērošanā nepieciešama vienota izpratne par pamatprincipiem.

Apakšnodaļās skaidroti šādi temati:

 • klientu izpētei nepieciešamās informācijas apjoms – informācija par zemāka riska klientu būs mazāka apjoma nekā par klientu, kam ir augstāks risks;
 • klienta izpētei iegūstamās informācijas ieguves veidi un avoti;
 • klientu identifikācija – klātienē un neklātienē;
 • vienkāršotā un padziļinātā klienta izpēte – kad var veikt vienkāršoto klientu izpēti, kādos gadījumos un kā jāveic padziļinātā klientu izpēte;
 • patiesā labuma guvēja noskaidrošana;
 • politiski nozīmīgu personu noteikšana un tām piemērojamais padziļinātās izpētes apjoms;
 • līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaudes prasības;
 • dokumentu glabāšanas prasības;
 • darījuma attiecību uzraudzības prasības.
Ziņošana un informācijas sniegšana iestādēm

Ceturtā nodaļa Ziņošana un informācijas sniegšana iestādēm sniedz skaidrojumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijā sniedzamajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska ekspozīcijas pārskatiem. Ietvertas būtiskākās prasības par finanšu iestāžu pienākumu ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam un Valsts drošības dienestam.

Veiksmīgi sāktais dialogs ieteikumu izstrādē turpināsies, rokasgrāmatu pastāvīgi aktualizējot un papildinot. Šis ir veids gan, kā FKTK var sniegt nozarei visaptverošu atgriezenisko saiti par pārbaudēs gūtajiem secinājumiem, gan arī iespēja FKTK un finanšu iestādēm regulāri veidot dialogu par riskos balstītās pieejas īstenošanu praksē. Tādējādi resursi tiktu veltīti galvenā mērķa sasniegšanai – kopīgai cīņai pret finanšu pakalpojumu izmantošanu finanšu noziegumos. Finanšu iestādes jautājumus un ieteikumus var sniegt, rakstot uz epastu fktk@fktk.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!