Tirgus dalībnieki

AS "SEB banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: informācijas sistēmu drošības normatīvo noteikumu prasības neievērošana- noteiktajā termiņā, ar 01.04.2017. nenodrošinot noteiktos limitus vienkāršotajam internetbankas autorizācijas rīkam – kodu kartei.
Datums:
16.05.2017
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

ABLV Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība un Kredītiestāžu likuma pārkāpumi attiecībā uz informācijas sniegšanu.
Datums:
26.05.2016
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 3 166 682 eiro. Brīdinājums valdes loceklim Aleksandram Pāžem
Saistītais raksts:

"Swedbank" AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.
Datums:
22.11.2016
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 1 361 954 eiro
Saistītais raksts:

AS "Meridian Trade Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 395. panta 1. punkta prasību neievērošana
Datums:
18.06.2019
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 13 490 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
16.10.2018
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 14 200 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi.
Datums:
25.05.2018
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 455 822 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā kredītriska un iekšējās pārvaldības jomā.
Datums:
08.11.2017
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 889651 eiro
Saistītais raksts:

AS BlueOrange Bank

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi.
Datums:
21.12.2018
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 1 246 798 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.
Datums:
26.06.2017
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 35 575 eiro
Saistītais raksts:

Signet Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā.
Datums:
27.11.2015
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 55 000 eiro
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 793 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) un Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasību pārkāpumi
Datums:
09.03.2016
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 1 100 000 eiro Soda nauda valdes priekšsēdētai - 25 000 eiro
Saistītais raksts:

AS "PrivatBank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 9 585 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.
Datums:
26.06.2017
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 35 575 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Pārkāpumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL), Kredītiestāžu likuma, kā arī "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvo noteikumu" un "Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu" prasīb
Datums:
25.11.2015
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Uzdevums nomainīt bankas valdi. 2 016 830 eiro sods bankai. Individuāla soda nauda valdei: Oleksandram Trubakovam (atstādināts no amata) – 96 449 eiro Ivetai Ķerpei (atstādināta no amata) – 25 869 eiro Rolandam Pētersonam – 15 411 eiro Oleksandram Me
Saistītais raksts:

AS Expobank

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzības dokumentēšanā.
Datums:
23.10.2015
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 105 000 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Par atsevišķām nepilnībām bankas iekšējās kontroles sistēmā - atbilstošas dokumentācijas nodrošināšanā klientu darījumu uzraudzībai, kas neatbilst Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma f
Datums:
07.11.2014
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā
Datums:
26.06.2017
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 570 364 eiro. Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajām personām.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu - nerezidentu - izpētē un darījumu uzraudzībā.
Datums:
02.07.2014
Status:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 70 000 eiro
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā