Tirgus dalībnieki

AS Expobank

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzības dokumentēšanā.
Datums:
23.10.2015
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 105 000 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Par atsevišķām nepilnībām bankas iekšējās kontroles sistēmā - atbilstošas dokumentācijas nodrošināšanā klientu darījumu uzraudzībai, kas neatbilst Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.
Datums:
07.11.2014
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.
Datums:
26.06.2017
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 570 364 eiro. Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajām personām.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu - nerezidentu - izpētē un darījumu uzraudzībā.
Datums:
02.07.2014
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 70 000 eiro
Saistītais raksts:

AS "PNB Banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi
Datums:
10.09.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Izteikts publisks paziņojumus, norādot pārkāpuma būtību
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
14.05.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem
Datums:
19.07.2017
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 1 324 667 eiro. Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajai personai.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpumu, banka nebija ievērojusi FKTK noteiktās prasības kreditēšanas procesos
Datums:
02.03.2016
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumu pārkāpums: nepilnības publicētājos darbības rezultātu pārskatos 2014. gada pirmajā un otrajā ceturksnī.
Datums:
07.11.2014
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "LPB Bank"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda - 4 260 EUR
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība
Datums:
16.10.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 2 205 282 eiro, brīdinājums valdes loceklim Arnim Kalveršam (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība. Kredītiestāžu likuma pārkāpumi.
Datums:
25.07.2016
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 305 000 eiro
Saistītais raksts:

Rigensis Bank AS

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums:
10.07.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai 1 028 850 eiro apmērā un tiesiskie pienākumi, brīdinājums par NILLTPFN jomu atbildīgajam valdes loceklim R. Degro.
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums:
30.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.
Datums:
17.07.2017
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda bankai - 1 566 604 eiro. Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajai personai.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.
Datums:
15.05.2015
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda 35 000 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: nepietiekams reputācijas riska izvērtējums darījumos ar klientu.
Datums:
08.10.2014
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

"Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma prasību pārkāpums: apdrošināšanas sabiedrība gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu nav publiskojusi un zvērināta revidenta sagatavoto ziņojumu apdrošināšanas sabiedrības vadībai FKTK nav iesniegusi l
Datums:
05.09.2017
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Par atsevišķām nepilnībām iekšējās kontroles sistēmā atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma (spēkā līdz 31.12.2015.) prasībām: par plāna pašu līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai nesaskaņošanu, paziņoš
Datums:
26.05.2016
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

SIA ''Transact Pro''

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā
Datums:
13.11.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 71150,00 eiro elektroniskās naudas iestādei, brīdinājums valdes loceklim Markam Moskvinam
Saistītais raksts:

AS "LatCard"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā
Datums:
05.10.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 9825,26 eiro elektroniskās naudas iestādei, brīdinājums valdes loceklei Nataljai Junelei (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā