Apkopojums par 2020. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

Par kredītiestāžu darbību

2020. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēma 277 sūdzības par 13 kredītiestādēm. No fiziskām personām saņemtas 199 sūdzības, no juridiskām personām – 78 sūdzības.

Visvairāk sūdzību – 107 – iesniegtas par sadarbību ar klientu: par sadarbības izbeigšanu, sadarbības nesākšanu, par darījumu izpētes informācijas pieprasīšanu. Par apkalpošanu, ieskaitot finanšu pakalpojumu sniegšanu, saņemtas 53 sūdzības, bet 31 sūdzība saņemta par maksājumiem nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem un autentifikācijas datu nodošanu trešajām personām.

Citi par kredītiestāžu darbību saņemto sūdzību iemesli:

  • par kreditēšanas pakalpojumiem – 26 sūdzības,
  • par noguldījumiem un maksājumiem – 17 sūdzības,
  • par komisijas maksām – 17 sūdzības,
  • par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi – deviņas sūdzības,
  • par iemaksām un izmaksām no bankomātiem – sešas sūdzības,
  • par darījumiem ar finanšu instrumentiem un pensiju fondiem – četras sūdzības,
  • informācijai un citas – attiecīgi trīs un četras sūdzības.

Izskatot 234 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nekonstatēja Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 37 sūdzībās minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot sešās sūdzībās minēto, FKTK konstatēja trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Par apdrošinātāju darbību

2020. gadā FKTK saņēma 41 sūdzību par apdrošinātāju darbību. No fiziskām personām saņemtas 36 sūdzības, no juridiskām – piecas.

Lielākā daļa – 19 sūdzības – ir par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu, deviņas sūdzības iesniegtas par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, trīs – par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu, divas – par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, viena – par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, vēl septiņām sūdzībām bija cits iemesls.

Izskatot sūdzības, FKTK secināja, ka 32 sūdzības ir civiltiesisks strīds (FKTK neiejaucas apdrošinātāja un sūdzības iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā), sešos sūdzību gadījumos sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums, divas sūdzības pārsūtītas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, bet viena atstāta bez izskatīšanas, jo atbilde jau sniegta.

Par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem

FKTK 2020. gadā saņēma 12 sūdzības par emitentiem, deviņas – par ieguldītāju (akcionāru) rīcību, divas par ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Visvairāk sūdzību – deviņas – bija saistībā ar akcionāru sapulcēm, septiņas – par obligātajiem un brīvprātīgajiem akciju atpirkšanas piedāvājumiem, divas – par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, divas sūdzības saņemtas saistībā ar informācijas atklāšanu un divas – par līdzdalības paziņojumiem. Viena sūdzība iesniegta par akcionāru saskaņotu rīcību un to, ka nav izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Izskatot sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, FKTK konstatēja normatīvo aktu pārkāpumu vienā gadījumā.

Par pārējiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem

2020. gadā FKTK saņēma un izskatīja divas sūdzības par maksājumu iestādēm. Vienā gadījumā fiziska persona iesniedza sūdzību par līdzekļu piekļuves ierobežošanu elektroniskās naudas iestādē. FKTK pārkāpumu nekonstatēja. Otrā gadījumā fiziska persona iesniedza sūdzību par maksājumu iestādi, sūdzības iemesls – informācijas pieprasīšana. FKTK izmantoja šo sūdzību uzraudzības vajadzībām, lai novērstu trūkumus maksājumu iestādes darbībā.

2020. gadā FKTK saņēma un izskatīja trīs sūdzības par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, vienu sūdzību par valsts fondēto pensiju shēmas darbību un vienu sūdzību par privāto pensiju fondu darbību. Šajos gadījumos pārkāpumi netika konstatēti.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm