Trauksmes celšana

  • Sadaļa:

Kas ir trauksmes celšana un kāpēc tā ir nepieciešama?

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus var pamanīt un novērst dažādus pārkāpumus. Personām, kuras vēlas celt trauksmi, ir iespēja ziņot par tāda rakstura pārkāpumiem (gan jau notikušiem, gan plānotiem), kuri ir saistīti ar iespējamu visai sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes celšanu regulējošie normatīvie akti:

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir patiesa, var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu.

Par pārkāpumiem finanšu instrumentu tirgū var ziņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Normatīvie noteikumi ir izstrādāti, Latvijai ieviešot Eiropas Savienības tiesisko regulējumu finanšu instrumentu tirgus jomā, un šis regulējums paredz iespēju personai ziņojumu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem sniegt arī anonīmi.

Vairāk informācijas par trauksmes celšanu:

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt, izmantojot Valsts kancelejas izstrādātu veidlapu, kas atrodama pielikumā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā