Trauksmes celšana

 • Sadaļa:

Kas ir trauksmes celšana un kāpēc tā ir nepieciešama?

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties ikvienai personai, laikus var pamanīt un novērst dažādus pārkāpumus vai ziņot par jau izdarītiem pārkāpumiem. Personām, kuras vēlas celt trauksmi, ir iespēja ziņot par tāda rakstura pārkāpumiem, kuri saistīti ar iespējamu visai sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes celšanu regulējošie normatīvie akti:

Normatīvie noteikumi Nr. 241 ir izstrādāti, Latvijai ieviešot Eiropas Savienības tiesisko regulējumu finanšu sektorā, un šis regulējums paredz iespēju personai ziņojumu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem sniegt arī anonīmi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izveidojusi drošu ziņošanas kanālu. Līdz ar to, ziņojot abu minēto normatīvo aktu ietvaros, personas identitāte un sniegtā informācija tiek aizsargāta, t.sk. personas dati un cita personu identificējoša informācija tiek aizklāta (pseidonimizēta). Izskatot sniegto informāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstrādā jūsu sniegtos personas datus. Tie var ietvert personu identificējošu informāciju, kontaktinformāciju, profesionālo informāciju un jebkuru citu papildu informāciju, kuru jūs nolemjat kopīgot ar mums. Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstrādā jūsu personu datus, lai izskatītu saņemto trauksmes celšanas ziņojumu un sabiedrības interesēs pildītu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Apstrādājot personas datus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic visus informācijas drošības pasākumus, lai nodrošinātu spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpildi datu aizsardzības jomā. Sīkāku informāciju par personu datu apstrādi skatiet tīmekļvietnes sadaļā par personas datu apstrādi.

Trauksmes celšanas likums nodrošina plašas garantijas personas aizsardzībai, piemēram, gadījumā, ja ziņojums likumā noteiktajā kārtībā tālāk tiek nodots tiesībsargājošām iestādēm, tiesai u.tml. Taču personai ir jāatklāj sava identitāte. Lai būtu pamats pretendēt uz Trauksmes celšanas likumā noteiktajām garantijām, jābūt izpildītiem visiem šiem kritērijiem:

 • ziņojumu sniedz fiziska persona;
 • persona ir guvusi informāciju par pārkāpumu, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • jau izdarīts vai plānots pārkāpums kaitē vai var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • persona uzskata, ka informācija par pārkāpumu ir patiesa.

Par kādiem pārkāpumiem var ziņot?

Ikviena persona var ziņot par pārkāpumiem finanšu sektorā, kas vairumā gadījumu ir saistīti ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, kurus uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, darbību. Piemēram, ziņot par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem var šādās jomās:

 • kredītiestāžu darbībā;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;
 • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā;
 • alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā;
 • ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • finanšu instrumentu tirgus datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī par citiem pārkāpumiem finanšu instrumentu tirgū;
 • regulētā tirgus organizētāja darbībā;
 • maksājumu pakalpojumu jomā u.c.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā var iesniegt vairākos veidos.

Elektroniski:

 • nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@fktk.lv;
 • portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai oficiālo elektronisko adresi (iesniegtais ziņojums pielīdzināms pašrocīgi vai droši elektroniski parakstītam dokumentam);
 • aizpildot veidlapu tiešsaistes formā portālā www.trauksmescelejs.lv.

Papīra formā:

 • nosūtot pa pastu uz adresi Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050;
 • iesniedzot klātienē un ievietojot to pasta kastē ar nosaukumu ”Trauksmes cēlēju ziņojumi”, kas novietota pie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apsardzes posteņa Rīgā, Kungu ielā 1, pirmajā stāvā pie ieejas (šo zonu aptver videokameras). Tomēr pašlaik aicinām izmantot citus ziņojuma iesniegšanas veidus, tāpēc ka patlaban Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbs pamatā tiek organizēts attālināti.

Mutvārdos:

 • zvanot uz telefona numuru +371 67969169, kas nodrošina personas balss ziņas saņemšanu un ierakstīšanu (speciāls telefona numurs ziņojumu iesniegšanai);
 • ierodoties klātienē Rīgā, Kungu ielā 1. Lai iepriekš pieteiktu laiku ziņojuma iesniegšanai, lūdzam zvanīt uz telefona numuru +371 67774803 vai rakstīt uz e-pasta adresi trauksme@fktk.lv.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt, izmantojot šādas veidlapas:

Svarīgi!

Ieteicams izmantot speciāli ziņojumu saņemšanai paredzēto e-pasta adresi trauksme@fktk.lv, jo no tās ziņojums nekavējoties nonāk pie atbilstoša (apmācīta) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieka apstrādes veikšanai. Savukārt, iesniedzot ziņojumu brīvā formā, nevis izmantojot pieejamās ziņojuma veidlapas, aicinām norādīt, ka tas ir ”Trauksmes cēlēja ziņojums”. Šāda atzīme ir svarīga īpaši tad, ja ziņojums tiek nosūtīts, piemēram, izmantojot portālu www.latvija.lv, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas centrālo e-pasta adresi fktk@fktk.lv vai pasta pakalpojumus.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos – Ilze Klievēna, telefona numurs +371 67774803, e-pasts: trauksme@fktk.lv.

Vairāk informācijas par trauksmes celšanu var iegūt Valsts kancelejas izveidotajā informatīvajā tīmekļa vietnē trauksmes cēlējiem https://trauksmescelejs.lv/.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!