FKTK kompetence sūdzību izskatīšanā

  • Sadaļa:

Ko darīt, ja neesmu apmierināts ar ieguldījumu pakalpojumiem vai uzskatu, ka esmu apkrāpts?

FKTK nav tiesību iejaukties pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt to savstarpējos civiltiesiskos strīdus. FKTK uzrauga ieguldījumu pakalpojumu sniedzējus, kuri saņēmuši atļauju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Latvijā, un tādējādi nodrošina ieguldītāju interešu aizsardzību.

Tu vari vērsties FKTK, lai noskaidrotu, vai ieguldījuma pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav saskatāmi pārkāpumi un vai pakalpojumu sniedzējs ievēro tā darbību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Ja Tev ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties Valsts policijā.

Citos sūdzību gadījumos jāvēršas citās institūcijās. Plašāka informācija par Latvijas institūciju kompetenci strīdu risināšanā un sūdzību izskatīšanā atrodama vietnē Klientu skola https://www.klientuskola.lv/lv/finansu-pakalpojumi/23-pie-ka-tev-versties.html.

Kā var iesniegt sūdzību FKTK?

Iesniegumu FKTK var iesniegt sev ērtākajā formā: ar vēstuli papīra formā, e-pastā ar drošu elektronisku parakstu vai caur www.latvija.lv.

FKTK kontakti:
Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67 774 800
E-pasts: fktk@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm