Regresa prasība

  • Sadaļa:

Ko darīt, ja esi saņēmis no apdrošināšanas sabiedrības prasību segt nodarītos zaudējumus trešajām personām vai t.s. regresa prasību? 

Regresa prasība ir apdrošinātāja izmantotās tiesības vērsties pret zaudējumus nodarījušu personu ar prasību segt nodarītos zaudējumus apdrošinātāja izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības apmērā.

Visbiežāk apdrošinātāji piemēro regresa prasību nekustamā īpašuma, KASKO un OCTA apdrošināšanā.

Piemērs. Tavs kaimiņš ir apdrošinājis savu dzīvokli pret bojājumiem. Tu esi noplūdinājis kaimiņa dzīvokli. Ja nebūtu iesaistīts apdrošinātājs, Tu pats vienotos par zaudējumu atlīdzību ar savu kaimiņu. Tā kā apdrošinātājs ir iesaistīts, viņš Tavā vietā atlīdzina kaimiņam izdevumus par dzīvokļa remontu. Ja ir dokumenti, kas pierāda Tavu vainu (piemēram, namu pārvaldes eksperta slēdziens), apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt no Tevis naudas summu, ko tas ir izmaksājis Tavam kaimiņam.

Ko darīt? Tu vari:

  • Pieprasīt apdrošinātājam izsniegt Tev dokumentus, kas apliecina Tavu vainu un pamato cietušajai personai izmaksāto summu.
  • Nosūtīt apdrošinātājam savu viedokli un pierādījumus par apdrošināšanas gadījumu un apstrīdēt regresa summu.

! Ja nevarēsi vienoties ar apdrošinātāju par regresa summu, apdrošinātājs var iesniegt pret Tevi prasību tiesā.

  • Apstrīdēt apdrošinātāja prasību tiesā.

! Novērtē, vai ir vērts to darīt.

Ko vēl vari darīt?

  • Savlaicīgi iegādāties sev un saviem ģimenes locekļiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tādā gadījumā cietušās personas apdrošinātājs vērsīsies par zaudējumu atlīdzināšanu pie Tava apdrošinātāja.
  • Nevadīt automašīnu alkohola, narkotisko un citu apreibinošu vielu iespaidā, nevadīt automašīnu bez tiesībām un neveikt citas OCTA likuma pantā minētās darbības, kas dod tiesības iesniegt pret Tevi regresa prasību.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!