Spānijas Apdrošināšanas un pensiju fondu direkcijas (Directorate General of Insurance and Pension Funds) paziņojums

  • Sadaļa:

Spānijas Apdrošināšanas un pensiju fondu direkcijas (Directorate General of Insurance and Pension Funds) paziņojums:

Spānijas Apdrošināšanas un pensiju fondu direkcija 27.06.2016. ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru komercsabiedrībai “LA ALIANZA ESPAŃOLA S.A. DE SEGUROS” noteikti šādi ierobežojumi:

1) aizliegt atbrīvoties no tās aktīviem;

2) aizliegt uzņemties jaunas parādsaistības, kredītsaistības vai sniegt galvojumu un izmaksāt dividendes.”

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm