Atbalsta mehānisms potenciālajiem emitentiem

 • Sadaļa:

""

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi Vērtspapīru smilškasti – atbalsta mehānismu uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt finansējumu Latvijas kapitāla tirgū.

Atbalsta mehānisms ietver nefinanšu konsultācijas, kuru rezultātā potenciālais emitents saņems novērtējumu un ieteikumus, kas jāuzlabo, lai izietu Latvijas kapitāla tirgū. Atbalsta mehānismu var izmantot gan privāti uzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. Konsultācijām var pieteikties gan uzņēmumi, kas iecerējuši izlaist akcijas, gan tādi, kas vēlas piesaistīt finansējumu, izlaižot obligācijas.

Konsultāciju procesā piedalās būtiski Latvijas kapitāla tirgus spēlētāji un eksperti no biržas, investīciju bankām, FKTK, kā arī Baltijas biržu sertificētie konsultanti u.c.

Lai pieteiktos atbalsta mehānismam, jāaizpilda pieteikuma forma FKTK tīmekļvietnē un tai jāpievieno norādītie dokumenti. Pēc tam FKTK 10 dienu laikā sniegs atbildi par uzņemšanu atbalsta mehānismā un lūgs sniegt papildu informāciju, ja tāda būs nepieciešama. Pēc tam ar uzņēmumu tiek slēgts sadarbības līgums. 30 dienu laikā no pēdējā dokumenta iesniegšanas brīža, sadarbojoties iesaistītajām institūcijām, tiks sagatavots izvērtējums par potenciālā emitenta gatavību dalībai kapitāla tirgū. Šajā laikā potenciālais emitents var tikt uzaicināts uz sarunu ar izvērtējuma sagatavotājiem, lai sniegtu papildus informāciju.

Ja viss norit veiksmīgi, uzņēmums saņem novērtējumu, kas dod iespēju veikt uzlabojumus un veiksmīgi iziet Latvijas kapitāla tirgū. Tāpat uzņēmumam var tikt izteikts saistošs piedāvājums – atbalsta mehānisma darba grupas dalībnieks vai tā pārstāvošais uzņēmums potenciālajam emitentam izsaka piedāvājumu par pakalpojumu, lai uzņēmums pabeigtu emisijas procesu, un uzņemas saistības darbam ar potenciālo emitentu.

Atbalsta mehānisma darbības shēma

""

Iesniedzamie dokumenti

Dokumenta veids Regulētais tirgus Alternatīvais tirgus
Kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopija vai izraksts, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par dalību atbalsta mehānismā + +
Brīvā formā sagatavota prezentācija/apraksts par uzņēmuma darbību, uzņēmuma darbību  raksturojošajiem datiem, rādītājiem, sasniegtajiem mērķiem + +
Brīvā formā sagatavotu informāciju par sabiedrības plāniem, nepieciešamā finansējuma apjomu, finanšu prognozēm, kādu mērķu sasniegšanai piesaistāmais finansējums nepieciešams + +
Sabiedrības statūti. Ja sabiedrībai ir kontrolētās sabiedrības (koncerns), arī šo meitas vai asociēto sabiedrību statūti. + +
Sabiedrības revidētie gada pārskati par pēdējiem trīs finanšu gadiem, kas sagatavoti saskaņā ar IFRS standartiem (koncerna gadījumā gan mātes sabiedrības gada pārskats, gan koncerna konsolidētais gada pārskats) +  
Sabiedrības revidētais gada pārskats par pēdējo finanšu gadu (vēlams iesniegt gada pārskatus par pēdējiem trīs finanšu gadiem)   +
Sabiedrības ārkārtas bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskats par pēdējo ceturksni vai pusgadu + +
Aktuālā izziņa (EDS izdruka) par Sabiedrības nodokļu nomaksas stāvokli (izziņa par nodokļu parādiem vai to neesamību) + +
Informācija par pēdējo trīs gadu laikā sabiedrības izmaksātajām dividendēm + +
Sabiedrības valdes un padomes nolikums (ja ir) + +
Sabiedrības dalībnieku vai akcionāru struktūra un informācija par patiesā labuma guvējiem. Sabiedrības akcionāru vai dalībnieku līgums (ja ir un ja pieļaujama iesniegšana) + +
Sabiedrības darbības stratēģija + +
Sabiedrības organizatoriskā struktūra un informācija par sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaitu + +
Sabiedrības ESG ziņojums vai informācija, ka tāds tiks sagatavots + +
Sabiedrības korporatīvās pārvaldības politika vai pēc būtības pielīdzināms dokuments vai dokumenti (ja ir) + +
Informācija par sabiedrības būtiskajām parādsaistībām (laika periods: pēdējais pilnais pārskata gads un līdz dokumentu iesniegšanai; parādu/saistību apjoms: virs 10 000 eiro). Ja sabiedrības akcijas vai kapitāla daļas ir ieķīlātas, vai citādi apgrūtinātas, lūgums to norādīt + +
Informācija par sabiedrības iesaisti būtiskos pārkāpumu un/vai tiesas procesos kā atbildētājam/pusei + +
Informācija par spēkā esošiem sabiedrībai nelabvēlīgiem administratīvo vai tiesu iestāžu nolēmumiem un/vai informācija par uzliktajiem tiesiskajiem pienākumiem + +

Pieteikums atbalsta mehānismam

* obligāti aizpildāmi lauki

Ievelciet datnes šeit vai
Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
  Datu apstrāde*

  Papildu informācija

  Jautājumu gadījumā sazinieties ar FKTK pārstāvjiem! Kontaktpersonas:

  • Ģirts Dubkēvičs
   e-pasts: girts.dubkevics@fktk.lv
   tel.: 67 774 825
  • Agnese Šķēle
   e-pasts: agnese.skele@fktk.lv
   tel.: 67 774 858

  Iespēja iesaistīties atbalsta mehānisma darba grupā

  Ja vēlaties kļūt par atbalsta mehānisma darba grupas locekļiem un sniegt ieguldījumu Latvijas kapitāla tirgus attīstībā, aicinām sūtīt pieteikumu uz e-pastu: agnese.skele@fktk.lv. E-pastā lūgums norādīt pārstāvēto institūciju, kā arī motivāciju piedalīties darba grupā. Mēs ar jums sazināsimies, lai vienotos par turpmākajām darbībām.

  Kontakti


  Adrese:
  Kungu iela 1, Riga, LV-1050
  Tālrunis:
  6 7774800
  E-pasts:
  Par nelicencētiem pakalpojumiem
  Datu aizsardzība:

  Seko aktualitātēm


  Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!