Emitenti

  • Sadaļa:

Emitenti ir komercsabiedrības, kuras pārvedami vērtspapīri (akcijas, obligācijas, parādzīmes, hipotekārās ķīlu zīmes) tiek publiski piedāvāti sabiedrībai vai tādi vērtspapīri, kas tiek tirgoti regulētajos tirgos, t.i. biržās.

Pārvedamu vērtspapīru publiskā piedāvājuma izteikšanu regulē Finanšu instrumentu tirgus likuma 14.-24.pants, bet šādu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū- minētā likuma 41.-53.pants.

Emitents vai tā pilnvarota persona drīkst uzsākt vērtspapīru publisku piedāvāšanu tikai pēc Komisijas atļaujas saņemšanas.

Lai saņemtu atļauju publiskā piedāvājuma izteikšanai emitents Komisijā iesniedz iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 14.pantam, bet lai varētu iekļaut savus vērtspapīrus regulētajā tirgū, jāveic prospekta reģistrācija Komisijā, iesniedzot iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 44.pantam.

Komisija iesniegumu par atļauju publiskā piedāvājuma izteikšanai vai prospekta reģistrācijai izskata un lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

Komisija nekavējoties pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas paziņo emitentam par pieņemto lēmumu un trīs darba dienu laikā nosūta pieņemto lēmumu ar apliecinātu prospekta eksemplāru emitentam.

Finanšu instrumentu tirgus likums ir pieejams šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/finansu-instrumentu-tirgus/

Piedāvātājs ir komercsabiedrība vai fiziska persona vai personu grupa, kura izsaka akciju atpirkšanas obligāto, brīvprātīgo vai galīgo piedāvājumu pār regulētajā tirgū iekļautas akciju sabiedrības akcijām.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu regulē regulē Finanšu instrumentu tirgus likuma V nodaļa.

Piedāvātājs drīkst uzsākt akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tikai pēc Komisijas atļaujas saņemšanas.

Lai saņemtu atļauju akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai piedāvātājs Komisijā iesniedz iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 70.pantam.

Komisija iesniegumu par atļauju akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai izskata un lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

Komisija nekavējoties pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas paziņo piedāvātājam, regulētā tirgus organizētājam un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma gadījumā arī Latvijas centrālajam depozitārijam par pieņemto lēmumu un trīs darba dienu laikā nosūta pieņemto lēmumu piedāvātājam.

Finanšu instrumentu tirgus likums ir pieejams šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/finansu-instrumentu-tirgus/

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā