2002-12-06 Noteikumi par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai un pārskatu iesniegšanas kārtību 2003. gadā

  • Sadaļa:

Spēkā esošs no 13.12.2002.
Publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 182 12.12.2002.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 320
(prot. Nr. 45 5. p.)

Rīgā 2002. gada 6. decembrī

PAR “NOTEIKUMU PAR FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKU MAKSĀJUMU APMĒRU FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS FINANSĒŠANAI UN PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBU 2003. GADĀ” APSTIPRINĀŠANU

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.-8., 17. un 22.-24. pantu,
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

Apstiprināt “Noteikumus par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai un pārskatu iesniegšanas kārtību 2003. gadā” (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
J. Brazovskis

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm