ABLV Bank pašlikvidācijas procesa kontrole

 • Sadaļa:

 • Uz laiku banka Citadele aptur valsts garantēto atlīdzību izmaksas procesu ārvalstu noguldītājiem

  Временно приостанавливается выплата гарантированных государством возмещений иностранным вкладчикам

 • FKTK padome 12.06.2018. pieņem lēmumu atļaut ABLV Bank AS īstenot pašlikvidāciju, kuru kontrolēs FKTK
 • Bankas vadību pārņem FKTK apstiprināti likvidatori (4)
 • Procesa tiesiskuma, NILLTFN* un starptautisko sankciju prasību izpildes atbilstības uzraudzību turpmāk nodrošina FKTK, ieceļot pilnvarotās personas (6) un nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos konsultantus/ekspertus
 • FKTK kontrolēts brīvprātīgs bankas likvidācijas process (ne piespiedu likvidācija ar tiesas lēmumu) ir risinājums, kas nodrošina visplašāko FKTK iesaisti un kontroles īstenošanu
 • FKTK turpmāk visā procesa gaitā pārrauga bankas aktīvu pārvaldīšanu un veicamos pārdošanas darījumus
 • Starptautiska zvērinātu revidentu komanda no komercsabiedrības Ernst&Young izstrādā metodoloģiju NILLTFN un sankciju atbilstības kontrolei, lai novērstu iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sankciju prasību pārkāpšanu/apiešanu izmaksu procesā
 • NILLTFN un sankciju atbilstības kontroles metodoloģiju pēc tās izstrādes pārbauda un saskaņo FKTK
 • Atbilstoši Ernst&Young izstrādātajai un FKTK saskaņotajai metodoloģijai, ņemot vērā Kontroles dienesta priekšlikumus tiek veikta visu kreditoru/bankas potenciālo aktīvu pircēju, maksājumu un darījumu NILLTFN un sankciju atbilstības pārbaudes
 • FKTK uzrauga šo NILLTFN un sankciju prasību pārbaužu rezultātu atbilstību
 • Atbilstoši likvidācijas procesā plānotajam regulāri tiek sagatavoti veicamo izmaksu saraksti ar tiem kreditoriem, par kuriem veiktas atbilstības pārbaudes un kas atbilst metodoloģijā definētajām prasībām
 • FKTK turpina uzraudzīt izmaksu norisi un pēc nepieciešamības veic kreditoru atbilstības metodoloģijas prasībām atkārtotas pārbaudes
 • Arī izmaksu procesa gaitā FKTK turpina uzraudzīt likvidatoru darbību aktīvu pārvaldīšanā to saglabāšanas nolūkā, lai aizsargātu bankas kreditoru intereses
 • Līdz bankas likvidācijas procesa noslēgumam, FKTK kontrolē procesa atbilstību apstiprinātajam plānam un izvērtē likvidatoru darbības pārskatus

*NILLTFN – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

 

FKTK vadītājs P. Putniņš par ABLV Bank AS pašlikvidācijas procesa kontroli

Papildu materiāli:

Pilns preses konferences ieraksts, LETA, 12.06

12.06. paziņojums par FKTK padomes atļauju ABLV Bank AS īstenot pašlikvidācijas plānu

ABLV Bank likvidatoru sagatavotā informācija par kreditoru prasījumu atzīšanas procesu FKTK uzraudzībā

Konsultatīvie tālruņi ABLV Bank klientiem

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā