ABLV Bank pašlikvidācijas procesa kontrole un informācija noguldītājiem

 • Sadaļa:

Likvidatoru pienākumi un atbildība

 • Likvidējamās ABLV Bank, AS (ABLV) likvidatoru pienākumi un atbildība ir noteikta Kredītiestāžu likumā.
 • ABLV likvidatori noslēguši līgumu ar starptautisku zvērinātu revidentu komandu no komercsabiedrības Ernst&Young (EY), kurai ir noteikti šādi galvenie uzdevumi:
  • izstrādāt metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju atbilstības kontrolei, lai novērstu iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sankciju prasību pārkāpšanu/apiešanu izmaksu un aktīvu pārdošanas procesos;
  • veikt kreditoru/bankas potenciālo aktīvu pircēju pārbaudes atbilstoši EY izstrādātajai un ABLV likvidatoru apstiprinātajai metodoloģijai.

ABLV kreditoru pārbaudes

""

FKTK uzraudzība

 • FKTK pārrauga ABLV aktīvu pārvaldīšanu un pašlikvidācijas procesa atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • FKTK uzrauga likvidatoru darbības un to atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • FKTK uzrauga pašlikvidācijas procesa atbilstību NILLTPFN un sankciju prasībām, t.sk. metodoloģijas izstrādes laikā un kreditora pārbaudes laikā.
 • FKTK uzrauga, lai kreditoru intereses tiek aizsargātas pašlikvidācijas procesa ietvaros.
 • FKTK uzrauga procesa atbilstību ABLV Likvidācijas plānam, kas bija par pamatu FKTK lēmumam (12.06.2018.) atļaut ABLV pašlikvidācijas uzsākšanu.

Komunikācijas iespējas klientiem un kreditoriem

Informācija par pašlikvidācijas procesu un galvenajiem jautājumiem ir pieejama ABLV mājaslapā.

Gadījumā, ja rodas jautājumi, FKTK aicina vienmēr vispirms vērsties pie ABLV, lai iegūtu atbildi. ABLV kontaktinformācija ir pieejama tās mājaslapā.

Saziņai ar ABLV tiek piedāvāts izmantot arī internetbanku, lai iegūtu operatīvu informāciju, nosūtītu pieteikumus un saņemtu izziņas. Informācija ir pieejama ABLV mājaslapā.

Informācija noguldītājiem

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. pantā noteikto, ka noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt piecu gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, sākot ar 26.02.2023. ABLV noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nebūs to saņēmuši, zaudēs tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Konsultatīvie tālruņi ABLV klientiem par garantēto atlīdzību saņemšanu:

ABLV kontakttālruņi: 67775555, 67775222
ABLV e-pasts: info@ablv.com

FKTK kontakttālruņi: 67 774 983, 67 774 831, 67 774 800, 67 774 801
FKTK e-pasts: fktk@fktk.lv

Visi klienti un kreditori var vērsties pie FKTK ar iesniegumu vai sūdzību par ABLV. Šo informāciju FKTK apstrādās likumos noteiktajā kārtība un laikā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!