Tirgus dalībnieki

SIA "Baltic Payment Solutions"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
MPEN likuma un NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: kapitāla nepietiekamība un trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā
Datums:
19.03.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Apturēta maksājumu pakalpojumu sniegšana, izņemot maksājumu iniciēšana Latvijas teritorijā izvietotajos termināļos Latvijā reģistrētiem preču tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, soda nauda – 7280,70 eiro maksājumu iestādei, brīdinājums par NILLTFN atbildīgajai personai Aleksandrai Kuļbackai.
Saistītais raksts:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Money Express"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
NILLTFN likuma prasību pārkāpumi - iekšējās kontroles sistēma nav izveidota atbilstoši iestādes darbībai un klientiem piemītoša NILLTF riska līmenim un tādā kvalitātē, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, tai skaitā trūkumi darījumu uzraudzībā un klientu izpētē
Datums:
02.08.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda – 4472,82 eiro maksājumu iestādei, brīdinājums par NILLTFN atbildīgajam valdes loceklim Nikolajam Timofejevam un atbildīgajai personai Dianai Saprikinai-Ivaņko.
Saistītais raksts:

Nasdaq CSD SE

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Eiropas Parlamenta un Padomes 23.07.2014. regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 45. panta pārkāpums
Datums:
25.07.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums attiecībā uz 2016. gada revidētā pārskata publiskošanu.
Datums:
03.10.2017
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda akciju sabiedrībai – 7500 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums attiecībā uz 2015. gada revidētā pārskata publiskošanu.
Datums:
16.02.2017
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda akciju sabiedrībai – 10 650 eiro.
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "GRINDEKS"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Grindeks” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu pārkāpums.
Datums:
10.04.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
AS “Grindeks” akcionāriem Kirovam Lipmanam un Filipam Lipmanam soda nauda 131 250 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums attiecībā uz 2017. gada revidētā pārskata publiskošanu.
Datums:
06.11.2018
Statuss:
Pārsūdzēts 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam – 10 000 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.¹ panta otrās daļas pārkāpums par iekšējās informācijas turētāja paziņojumu neiesniegšanu saistībā ar AS “Grindeks” akcijām.
Datums:
10.02.2016
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums Annai Lipmanei
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums - 2015. gada pārskata kopā ar zvērinātā revidenta atzinumu publicēšanas kavējums.
Datums:
13.12.2016
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Brīdinājums
Saistītais raksts:

AS "mogo"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada pārskata kopā ar zvērinātā revidenta atzinumu publicēšanas kavējums.
Datums:
29.10.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Publisks paziņojums
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "SAF TEHNIKA"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasību pārkāpums - laikā no 15.02.2017. līdz 29.03.2017., veicot savstarpējus darījumus ar AS "Rīgas kuģu būvētava" un AS "SAF tehnika" akcijām, Jānis Žavners un Māra Lībiete iesaistījās tirgus manipulācijās, kuru rezultātā tika ietekmēta akciju tirgus cena.
Datums:
08.06.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Jānim Žavneram soda nauda 1000 eiro, publiskais paziņojums par Māras Lībietes pieļauto Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumu.
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums - 2018. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2019. gada pirmajiem trim mēnešiem, kā arī starpperiodu pārskata par 2019. gada pirmajiem sešiem mēnešiem un finanšu informācijas par 2019. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem publiskošanas pārkāpumi.
Datums:
17.01.2020
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmumam 10 000 eiro.
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas, 57. panta pirmās daļas un 57.² panta pirmās daļas prasību pārkāpums - 2017. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2018. gada pirmajiem trim mēnešiem, kā arī starpperiodu pārskata par 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem publiskošanas pārkāpumi.
Datums:
06.11.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Soda nauda uzņēmuma - 5000 eiro
Saistītais raksts:

Pārkāpuma veids:
Regulas Nr. 596/2014 15. panta prasību pārkāpums - laikā no 15.02.2017. līdz 29.03.2017., veicot savstarpējus darījumus ar AS "Rīgas kuģu būvētava" un AS "SAF tehnika" akcijām, Jānis Žavners un Māra Lībiete iesaistījās tirgus manipulācijās, kuru rezultātā tika ietekmēta akciju tirgus cena.
Datums:
08.06.2018
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
Jānim Žavneram soda nauda 1000 eiro, publiskais paziņojums par Māras Lībietes pieļauto Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumu.
Saistītais raksts:

Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

Sankcijas

Pārkāpuma veids:
Finanšu instrumenta tirgus likuma 66. pantā noteiktā pienākuma izteikt pārējiem AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī Finanšu instrumenta tirgus likuma 61.³ panta netiešās līdzdalības ziņošanas pārkāpumi.
Datums:
17.01.2019
Statuss:
Stājies spēkā 
Piemērotās sankcijas:
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāram Sergejum Grečukam soda nauda 10 800 eiro.
Saistītais raksts:

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā